Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

BDITE!

Rast inflacije u svetu – šta o tome kaže Biblija

Rast inflacije u svetu – šta o tome kaže Biblija

 „Svetska ekonomija je ponovo u opasnosti“, upozorio je predsednik Grupacije Svetske banke u svom izveštaju za jun 2022. „Sada se u isto vreme suočavamo sa rastućom inflacijom i slabijom kupovnom moći.“

 „Cene goriva i hrane rastu vrtoglavom brzinom i najviše su pogođene zemlje u razvoju“, izveštava Međunarodni monetarni fond.

 Biblija nam pomaže da razumemo koji je uzrok ekonomskih problema, kako možemo izaći na kraj s njima i koje je trajno rešenje za njih.

Rast cena u „poslednjim danima“

  •   Vreme u kom živimo Biblija naziva „poslednjim danima“ (2. Timoteju 3:1).

  •   Isus je rekao da će u poslednjim danima ljudi videti „zastrašujuće prizore“ (Luka 21:11). Mnogi su danas u strahu zbog rastuće inflacije. Zabrinuti su za budućnost i pitaju se da li će moći da svojoj porodici obezbede sve što je potrebno.

  •   U biblijskoj knjizi Otkrivenje je prorečeno da će u naše vreme cene namirnica biti izuzetno visoke. „I čuo sam nešto kao glas […] kako govori: ʼMera pšenice za denar i tri mere ječma za denar [rimski srebrni novčić koji je bio jednodnevna plata]!ʻ“ (Otkrivenje 6:6).

 Da biste saznali više o „poslednjim danima“ i proročanstvima iz knjige Otkrivenje, pogledajte video Od 1914. svet više nije isti i pročitajte članak „Šta predstavljaju jahači Apokalipse?

Rešenje za sve ekonomske probleme

  •   „Oni će graditi kuće i živeće u njima, sadiće vinograde i ješće njihov rod. Neće oni graditi kuće, a neko drugi živeti u njima, neće oni saditi, a neko drugi jesti rod“ (Isaija 65:21, 22).

  •   „Na zemlji će bogato roditi žito, biće ga u izobilju po gorskim vrhovima“ (Psalam 72:16).

  •   „Zli ugnjetavaju nevoljnike, a bespomoćni uzdišu – zato ću sada ustati“, kaže Jehova a, „izbaviću ih“ (Psalam 12:5).

 Bog će uskoro iskoreniti nepravdu i tako rešiti sve ekonomske probleme, i to ne samo u jednoj zemlji već širom sveta. Da biste videli kako će on to postići, pročitajte članak „Da li je moguće ostvariti pravedan ekonomski sistem?

 Biblija nam već sada može pomoći da izađemo na kraj s porastom cena. Ona sadrži korisne savete kako da mudro trošimo novac (Poslovice 23:4, 5; Propovednik 7:12). Da biste saznali više o tome, pročitajte članke „Pazite kako raspolažete novcem“ i „Kako živeti s manje novca“.

a Jehova je Božje ime (Psalam 83:18).