Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Maremagnum/Corbis Documentary via Getty Images

BDITE!

Da li će Armagedon početi u Izraelu – šta o tome kaže Biblija

Da li će Armagedon početi u Izraelu – šta o tome kaže Biblija

 Biblija ne kaže da je Armagedon neki lokalni sukob, već globalni rat između ljudskih vlasti i Boga.

  •   „Objave koje su nadahnuli demoni [...] odlaze kod kraljeva iz celog sveta, da ih sakupe za rat koji će se dogoditi na veliki dan Svemoćnog Boga. I te nadahnute objave su ih sakupile na mesto koje se na hebrejskom zove Armagedon“ (Otkrivenje 16:14, 16).

 Reč „Armagedon“ potiče od hebrejskog izraza Har Megidon, što znači „megidsko brdo“. Megido je bio grad na području drevnog Izraela. Zbog toga neki ljudi veruju da će Armagedon početi u Izraelu. Međutim, ni područje Megida ni bilo koje drugo područje na Bliskom istoku nije dovoljno veliko da na njega mogu stati kraljevi „iz celog sveta“ i njihove vojske.

 Knjiga Otkrivenje je napisana „u znakovima“, ili simboličnim jezikom (Otkrivenje 1:1). Zato je logično što se izraz „Armagedon“ ne odnosi na doslovno mesto, već na stanje koje će vladati u celom svetu kada se narodi poslednji put budu suprotstavili Božjem vladanju (Otkrivenje 19:11-16, 19-21).