Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Comstock Images/Stockbyte via Getty Images

BDITE!

Ko bi bio dobar vođa – šta o tome kaže Biblija

Ko bi bio dobar vođa – šta o tome kaže Biblija

 U ovom periodu se u mnogim zemljama širom sveta održavaju izbori. Ljudi donose važnu odluku o tome koga će izabrati za vođu.

 Šta Biblija kaže o toj temi?

Ljudi imaju svoje granice

 Biblija kaže da ljudi imaju svoje granice i zato nijedan vođa ne može biti savršen.

  •   „Ne uzdajte se u knezove, niti u bilo kog čoveka, jer on ne može doneti spasenje. Kad njegov dah izađe iz njega, on se vraća u prah i tog dana propadnu sve njegove misli“ (Psalam 146:3, 4, fusnota).

 I najsposobnije vođe na kraju moraju da umru. Čak i ako su za života činili dobro, oni ne mogu da garantuju da će oni koji dođu nakon njih nastaviti da rade u tom pravcu (Propovednik 2:18, 19).

 Zapravo, Biblija otkriva da uopšte nije predviđeno da čovek vlada nad drugim ljudima.

  •   „Čovek ne može čak ni da upravlja svojim koracima“ (Jeremija 10:23).

 Da li uopšte postoji neko ko bi bio dobar vođa?

Vođa kog je Bog postavio

 Biblija kaže da je Bog postavio najsposobnijeg vođu koji nas nikada neće izneveriti: Isusa Hrista (Psalam 2:6). Isus je Kralj Božjeg Kraljevstva, koje vlada s neba (Matej 6:10).

 Da li ćete se opredeliti za Isusa kao svog Vođu? Biblija naglašava koliko je taj izbor važan:

  •   „Iskažite poštovanje sinu [Isusu Hristu], da se Bog ne razgnevi i da ne izginete na svom putu, jer bi njegov gnev mogao brzo planuti. Srećni su svi koji kod njega traže utočište“ (Psalam 2:12).

 Sada je vreme da donesete odluku. Biblijska proročanstva pokazuju da je Isus počeo da vlada 1914. i da će Božje Kraljevstvo uskoro zameniti sve ljudske vlasti (Danilo 2:44).

 Da biste saznali kako možete pokazati da podržavate Isusovu vlast, pročitajte članak „Stanite na stranu Božjeg Kraljevstva!