Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Arheološko otkriće potvrđuje postojanje kralja Davida

Arheološko otkriće potvrđuje postojanje kralja Davida

U Bibliji piše da je u 11. veku pre n.e. Izraelom vladao kralj David, a da su njegovi potomci još stotinama godina bili na vlasti. Ali neki kritičari kažu da je David samo legenda, ličnost koju je narod izmislio mnogo kasnije. Da li je kralj David zaista postojao?

Godine 1993, u Tel Danu, na severu Izraela, arheolog Avraham Biran je sa svojim timom otkrio kameni fragment na kome se nalaze i reči „Davidov dom“. Taj fragment, ispisan semitskim pismom, datira iz devetog veka pre n.e. Najverovatnije je bio deo spomenika koji su podigli Aramejci u čast pobede nad Izraelcima.

U članku iz časopisa Bible History Daily piše sledeće: „Neki sumnjaju da taj natpis znači ’Davidov dom‘ [...] Ali većina biblista i arheologa se slaže da je kamena stela iz Tel Dana prvi pravi dokaz da je biblijski kralj David istorijska ličnost i stoga je taj nalaz jedan od najvažnijih biblijskih otkrića o kojima izveštava časopis Biblical Archaeology Review.“