Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Kako možemo biti sigurni da je Sveto pismo verodostojno?

Kako možemo biti sigurni da je Sveto pismo verodostojno?

Samo Sveto pismo kaže da je ono od Boga, „koji ne može da laže“ (1. Solunjanima 2:13; Titu 1:2). Da li je to istina ili je Sveto pismo knjiga mitova i legendi?