Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Drevni egipatski reljef potvrđuje istinitost jednog događaja iz Biblije

Drevni egipatski reljef potvrđuje istinitost jednog događaja iz Biblije

 Ovaj zidni reljef visine osam metara nalazi se nedaleko od ulaza u drevni egipatski hram boga Amona u Karnaku. Prema izučavaocima, na tom reljefu je prikazan pohod faraona Sisaka na zemlje severoistočno od Egipta, uključujući Judu i severno kraljevstvo Izrael.

Zidni reljef u Karnaku; vezani zarobljenici

 Na tom reljefu je prikazan bog Amon, koji Sisaku, to jest Šešonku a daruje 150 zarobljenika. Svaki zarobljenik je predstavljao po jedan osvojeni grad ili zarobljeni narod. Na svakom zarobljeniku je uklesano ime grada koji predstavlja. Neka od tih imena su još uvek jasno čitljiva, a neka su dobro poznata onima koji čitaju Bibliju. Primera radi, to su Vet-san, Gavaon, Megido i Sunam.

 Ovaj pohod Egipćana na Judu spominje se i u Bibliji (1. Kraljevima 14:25, 26). U njoj se čak navode i neki detalji, poput sledećih: „Pete godine Rovoamovog kraljevanja Sisak, kralj Egipta, napao je Jerusalim [...] sa hiljadu i dvesta bojnih kola i šezdeset hiljada konjanika. S njim je iz Egipta došlo nebrojeno mnogo Libijaca, Suheja i Etiopljana. Osvojio je utvrđene gradove u Judi i došao do Jerusalima“ (2. Letopisa 12:2-4).

 Ovaj zidni reljef iz Karnaka nije jedini arheološki dokaz Sisakovog pohoda na Izrael. Na prostoru nekadašnjeg grada Megida, koji se spominje u Bibliji, pronađen je deo stele, to jest kamenog spomenika, na kom je uklesano ime „Šešonk“.

 Tačnost biblijskog teksta koji govori o Sisakovom osvajanju Jude dokazuje da se piscima Biblije može verovati. Oni su beležili pobede, ali i poraze svog naroda. Takvo poštenje je bilo retka pojava među piscima drevnog doba.

a U Bibliji se koristi oblik „Sisak“, što odgovara izgovoru tog imena na hebrejskom.