Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li su biblijska moralna merila zastarela?

Da li su biblijska moralna merila zastarela?

 Mnogi ljudi, čak i neki koji tvrde da su hrišćani, smatraju da su biblijska moralna merila o polnim odnosima i braku zastarela. Da bi se prilagodile modernim shvatanjima, neke crkve su čak promenile svoja učenja u pogledu toga šta je ispravno, a šta neispravno. Da li su biblijska moralna merila zastarela? Nisu. Zašto to možemo reći?

Ljudima su potrebna Božja moralna merila

 Ljudi su stvoreni s potrebom da se oslanjaju na svog Stvoritelja. Sveto pismo kaže: „Čovek ne može čak ni da upravlja svojim koracima“ (Jeremija 10:23). Iako nas je Jehova a Bog stvorio sa sposobnošću da donosimo odluke, nije nam dao ni pravo ni sposobnost da sami odlučujemo šta je ispravno a šta neispravno. Zato želi da se u tom pogledu oslanjamo na njega (Poslovice 3:5).

 Božja moralna merila nalazimo u Svetom pismu. Pogledajmo dva razloga zbog kojih su ona toliko vredna.

  •   Bog nas je stvorio (Psalam 100:3). Kao naš Stvoritelj, Jehova Bog tačno zna šta nam je potrebno da bismo u fizičkom, mentalnom i emocionalnom smislu bili zdravi i srećni. On takođe zna kako ćemo proći ako ignorišemo njegova moralna merila (Galatima 6:7). Osim toga, Jehova nam želi samo najbolje. Zbog toga u svojoj Reči kaže: „Ja sam tvoj Bog, koji te uči za tvoje dobro i koji te vodi putem kojim treba da ideš“ (Isaija 48:17).

  •   Želje nas mogu odvesti na pogrešan put. Mnogi smatraju da treba da slušaju svoje srce i da se vode svojim željama kada odlučuju o tome šta je ispravno a šta nije. Međutim, Sveto pismo kaže: „Srce je varljivije od svega i na sve je spremno“ (Jeremija 17:9). Ako se naše srce ne vodi Božjom mudrošću, može nas navesti da učinimo nešto zbog čega ćemo se kasnije gorko kajati (Poslovice 28:26; Propovednik 10:2).

Da li verske vođe smeju da zanemare biblijska moralna merila?

 Ne smeju. U Svetom pismu se nalazi istina o Bogu i o tome kako on želi da se ponašamo (1. Korinćanima 6:9-11; Galatima 5:19-23). On želi da ljudi saznaju istinu o njemu i njegovim gledištima (1. Timoteju 2:3, 4). Zato hrišćanski duhovni pastiri moraju poučavati ljude onome što piše u Božjoj Reči (Titu 1:7-9).

 Mnogi koji ne žele da čuju šta Biblija govori o moralu traže duhovne vođe koje će im govoriti ono što žele da čuju (2. Timoteju 4:3). Međutim, Božja Reč sadrži jedno ozbiljno upozorenje: „Teško onima koji za zlo kažu da je dobro, a za dobro kažu da je zlo“ (Isaija 5:20). Očigledno je da će Bog pozvati na odgovornost verske vođe koje ljudima ne govore istinu o tome šta je u Božjim očima dobro a šta loše.

Da li biblijska moralna merila podstiču na netoleranciju?

 Ne. Oni koji žele da ugode Bogu slede primer Isusa Hrista i drže se njegovih učenja. On je poučio svoje sledbenike da ne sude drugima već da pokazuju poštovanje prema svima (Matej 5:43, 44; 7:1).

 Oni koji slede Isusa, u svemu treba da se drže Božjih moralnih merila. Međutim, oni prihvataju činjenicu da drugi ljudi mogu odlučiti da žive po drugačijim merilima (Matej 10:14). Isus nije rekao svojim sledbenicima da putem politike ili na neke druge načine primoravaju ljude da se drže Božjih merila (Jovan 17:14, 16; 18:36).

Zašto je dobro živeti po biblijskim moralnim merilima?

 Zato što to pozitivno utiče na nas danas, a doneće nam i lepu budućnost (Psalam 19:8, 11). Oni koji se drže biblijskih moralnih merila...

a Sveto pismo otkriva da Božje ime glasi „Jehova“ (Psalam 83:18).