Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JenkoAtaman/stock.adobe.com

BDITE!

Zašto možemo biti optimisti u 2023. – šta o tome kaže Biblija

Zašto možemo biti optimisti u 2023. – šta o tome kaže Biblija

 Na početku 2023. godine, svi se nadamo nečem boljem za nas i naše porodice. Da li su te nade realne?

Biblija nam pruža nadu

 Biblija nas uverava da su problemi s kojima se danas borimo samo privremeni i da će uskoro biti rešeni. Štaviše, ona je napisana „nama za pouku, da [...] utehom koju daje Pismo imamo nadu“ (Rimljanima 15:4).

Zašto nam nada već sada znači

 Biblija kaže da je nada „sidro našeg života“ (Jevrejima 6:19, fusnota). Pruža nam stabilnost, pomaže nam da se izborimo s problemima, da ostanemo pozitivni i da duboko u sebi budemo zadovoljni. Pogledajte neke primere:

Sačuvajte optimizam

 Mnogi se nadaju najboljem, ali ne mogu biti sigurni da će se te nade ostvariti. Međutim, s biblijskim obećanjima je drugačije jer ona potiču od samog Jehove a, Boga „koji ne može da laže“ (Titu 1:2). Samo on ima moć da ispuni sva svoja obećanja. On „čini sve što želi“ (Psalam 135:5, 6).

 Želimo da i vama Biblija ulije pravu nadu. Zato je potrebno da pažljivo istražite ono što stoji u njoj (Dela apostolska 17:11). U tome će vam pomoći naš besplatni interaktivni biblijski kurs. Započnite 2023. puni optimizma!

a Jehova je Božje ime (Psalam 83:18).