Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Šta Biblija kaže o nestašici hrane?

Šta Biblija kaže o nestašici hrane?

 „Svet bez gladi.“ To je cilj svetskih vođa što se tiče jednog od najvećih problema čovečanstva – obezbeđivanja dovoljno hrane za sve stanovnike planete. a Ali da li je moguć svet bez gladi? Šta o tome kaže Biblija?

Biblija je prorekla nestašicu hrane

 U Bibliji je prorečeno da će u naše vreme, koje ona naziva „poslednjim danima“, biti gladi (2. Timoteju 3:1). Iako nas je Bog upozorio da će doći do toga, on nije odgovoran za to (Jakovljeva 1:13). Zapazite dva biblijska proročanstva.

 „Biće gladi [...] po raznim mestima“ (Matej 24:7). Biblija je prorekla da će glad biti svetski problem. Stručnjaci koji prate snabdevanje hranom su izjavili: „Iako se svet bori da okonča glad, hrana je sve lošijeg kvaliteta i sve je teže nabaviti je u dovoljnim količinama.“ b Stotine miliona ljudi u mnogim zemljama ne mogu sebi priuštiti dovoljno hrane i, nažalost, zbog toga mnogi umiru od gladi.

 „Tada sam ugledao crnog konja i na njemu jahača koji je u ruci imao vagu“ (Otkrivenje 6:5). U ovom proročanstvu, simbolični konj i jahač na njemu predstavljaju glad u ovim poslednjim danima. c Vaga u jahačevoj ruci ukazuje na to da će hrane biti u veoma ograničenim količinama. Dok jahač jaše na konju, čuje se glas koji govori da će cene hrane biti veoma visoke i upozorava ljude na to da čuvaju osnovne namirnice (Otkrivenje 6:6). Time se dobro opisuje današnja globalna kriza sa hranom, kada milijarde ljudi ne mogu da dođu do zdrave hrane ili ne mogu da je priušte.

Kako će se ovaj problem rešiti

 Stručnjaci kažu da se na našoj planeti proizvodi i više nego dovoljno hrane za sve koji žive na njoj. Zašto onda dolazi do nestašica hrane? Šta Biblija kaže o tome kako će naš Stvoritelj, Jehova d Bog, rešiti ovaj problem?

 Problem: Vlasti ne mogu da iskorene siromaštvo i nejednakost, koji su uzrok gladi.

 Rešenje: Nesavršene ljudske vlasti će biti zamenjene jednom savršenom vlašću, a to je Božje Kraljevstvo (Danilo 2:44; Matej 6:10). Pod tom vladavinom više neće biti siromašnih ljudi koji se muče da sebi obezbede hranu. Biblija govori kako će to postići Isus Hrist, Kralj Božjeg Kraljevstva: „On će izbaviti siromašne koji zovu u pomoć, neznatne i sve one koji nemaju nikoga da im pomogne [...] Na zemlji će bogato roditi žito, biće ga u izobilju po gorskim vrhovima“ (Psalam 72:12, 16).

 Problem: Ratovi vode do razaranja i ekonomske nestabilnosti, što onemogućava ili veoma usporava distribuciju hrane.

 Rešenje: „[Jehova] prekida ratove po celoj zemlji. Lomi luk i koplje, spaljuje bojna kola“ (Psalam 46:9). Bog će uništiti oružje i one koji izazivaju ratove. Zahvaljujući tome će svako moći da dođe do dovoljno hrane. Biblija obećava: „Cvetaće pravednici, posvuda će vladati mir“ (Psalam 72:7).

 Problem: Zbog vremenskih nepogoda i prirodnih katastrofa, stradaju usevi i stoka.

 Rešenje: Bog će držati pod kontrolom prirodne sile, što će dovesti do savršenih uslova za proizvodnju hrane. Biblija kaže: „[Jehova] utišava oluju i morski talasi se umiruju [...] On pustinju pretvara u jezero i suvu zemlju u izvore vode. Tamo naseljava gladne [...] Oni seju njive i sade vinograde koji im donose obilan rod“ (Psalam 107:29, 35-37).

 Problem: Pohlepni i korumpirani pojedinci ne proizvode kvalitetnu hranu ili otežavaju ljudima da dođu do potrebnih namirnica.

 Rešenje: Kad Božje Kraljevstvo zavlada zemljom, na njoj neće biti mesta za nepoštene i iskvarene ljude (Psalam 37:10, 11; Isaija 61:8). U Bibliji se za Jehovu Boga kaže da „daje pravdu potlačenima [...] daje hleb gladnima“ (Psalam 146:7).

 Problem: Svake godine se trećina proizvedene hrane u svetu baci ili propadne.

 Rešenje: Pod vlašću Božjeg Kraljevstva, hrana će se ravnomerno raspoređivati. Dok je bio na zemlji, Isus nije dozvoljavao da se hrana baca. Na primer, jednom prilikom je čudom nahranio više od 5 000 ljudi. Nakon toga, rekao je svojim učenicima: „Sakupite ono što je preostalo, da ništa ne propadne“ (Jovan 6:5-13).

 Pošto će Božje Kraljevstvo ukloniti uzroke gladi, svi ljudi će imati dovoljno ukusne i kvalitetne hrane (Isaija 25:6). Da biste saznali kada će Božje Kraljevstvo sve to postići, pročitajte članak „Kada će Božje Kraljevstvo vladati nad zemljom?

a Ciljevi održivog razvoja do 2030, koje su 2015. usvojile zemlje članice Ujedinjenih nacija.

b Zajednički izveštaj Organizacije za hranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim nacijama, Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj, Dečjeg fonda Ujedinjenih nacija, Svetskog fonda za hranu pri Ujedinjenim nacijama i Svetske zdravstvene organizacije.

c Više informacija o četiri jahača iz Otkrivenja nalazi se u članku „Šta predstavljaju jahači Apokalipse?

d Jehova je Božje ime (Psalam 83:18). Videti članak „Ko je Jehova?