Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

BDITE!

Klanjanje ikonama i kipovima – šta o tome kaže Biblija

Klanjanje ikonama i kipovima – šta o tome kaže Biblija

 Prema novinskoj agenciji koja prati dešavanja u Katoličkoj crkvi, papa Franja je 25. marta 2022. održao misu u bazilici Svetog Petra. Tom prilikom je stao ispred kipa Marije, „zatvorio oči, pognuo glavu i molio se u tišini“. „Obratio se Mariji u molitvi“ tražeći mir (Catholic News Service). U Novostima iz Vatikana se dodaje da je „papa uputio molitvu posvete Bezgrešnom Marijinom Srcu za celo čovečanstvo, a posebno za Rusiju i Ukrajinu“.

 Šta mislite, da li je na mestu moliti se pred kipovima i ikonama i klanjati im se? Pogledajte šta o tome kaže Biblija:

  •   „Ne pravi sebi kip niti bilo šta nalik onome što je gore na nebu, dole na zemlji ili u vodi. Ne klanjaj im se niti im služi, jer sam ja, Jehova a, tvoj Bog, Bog koji zahteva potpunu odanost“ (Izlazak 20:4, 5).

  •   „Njihovi idoli su od srebra i zlata, delo ljudskih ruku. Usta imaju, ali ne govore, oči imaju, ali ne vide, uši imaju, ali ne čuju, nos imaju, ali ne mirišu, ruke imaju, ali ništa ne dodiruju, noge imaju, ali ne hodaju, ne puštaju glas iz svog grla. Takvi će postati ljudi koji ih prave, a i svi koji se u njih uzdaju“ (Psalam 115:4-8).

  •   „Ja sam Jehova. To je moje ime. Svoju slavu ni sa kim neću deliti, niti ću hvalu koja mi pripada dati rezbarenim kipovima“ (Isaija 42:8, fusnota).

  •   „Bežite od idolopoklonstva“ (1. Korinćanima 10:14).

  •   „Čuvajte se idola!“ (1. Jovanova 5:21).

 Da biste saznali šta još Biblija govori o toj temi, pročitajte članak „Gledište Biblije – Likovi“ ili pogledajte video Da li Bog želi da koristimo ikone i kipove?

 Možda vas zanima i šta Biblija kaže o ovim temama:

Izvor fotografije: Vincenzo Pinto/AFP via Getty Images

a Jehova je Božje ime (Psalam 83:18). Videti članak „Ko je Jehova?