Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

BDITE!

Rat u Ukrajini doprinosi globalnoj krizi sa hranom

Rat u Ukrajini doprinosi globalnoj krizi sa hranom

 Dana 19. maja 2022, sedamdeset pet visokih zvaničnika iznelo je mišljenje pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da će „globalna kriza sa hranom, koju su već pogoršale pandemija koronavirusa i klimatske promene, zbog rata u Ukrajini dovesti do gladi u nekim delovima sveta“. Ubrzo nakon toga, časopis The Economist je izvestio da „ovaj rat gura u masovnu glad svet koji je već izmučen raznim problemima.“ Biblija je prorekla da će se ovakve krize sa hranom dešavati u naše vreme. U njoj se nalaze i saveti kako da se nosimo sa takvim problemima.

Biblija je prorekla krize sa hranom

  •    Isus je predskazao: „Ustaće narod na narod i kraljevstvo na kraljevstvo i biće gladi“ (Matej 24:7).

  •    U biblijskoj knjizi Otkrivenje opisana su četiri simbolična jahača. Jedan od njih predstavlja rat. Njega sledi jahač koji predstavlja glad, to jest vreme kada se ono malo hrane koja je na raspolaganju prodaje po enormno visokim cenama. „Tada sam ugledao crnog konja i na njemu jahača koji je u ruci imao vagu. I čuo sam nešto kao glas […] kako govori: ’Mera pšenice za denar i tri mere ječma za denar!‘ “ (Otkrivenje 6:5, 6).

 Ova biblijska proročanstva ispunjavaju se u današnje vreme, koje Biblija naziva „poslednjim danima“ (2. Timoteju 3:1). Da biste saznali nešto više o „poslednjim danima“ o kojima govori Biblija i o četiri jahača iz Otkrivenja, pogledajte video Od 1914. svet više nije isti i pročitajte članak „Šta predstavljaju jahači Apokalipse?

Kako nam Biblija može pomoći

  •    Biblija sadrži praktične savete koji nam mogu pomoći da se nosimo sa teškim uslovima života, kao što su poskupljenja hrane, pa čak i nestašice. Pogledajte neke primere u članku „Kako živeti s manje novca“.

  •    Biblija nam pruža i čvrstu nadu da će doći do velike promene. Ona govori o vremenu kada će na zemlji „bogato roditi žito“ i kada će svi imati obilje hrane (Psalam 72:16). Da biste saznali više o lepoj budućnosti o kojoj govori Biblija, kao i to zašto možete verovati Bibliji, pročitajte članak „Prava nada u bolje sutra“.