Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Comstock Images/Stockbyte via Getty Images

Korupcija – šta će Božje Kraljevstvo preduzeti?

Korupcija – šta će Božje Kraljevstvo preduzeti?

 Ljudi su izmučeni od korupcije i potrebna im je vlast kojoj mogu verovati. Globalno istraživanje o poverenju građana objavljeno 2023. pokazuje da ljudi najmanje veruju političarima. a

 Biblija kaže da ima jedan vladar koji nije podmitljiv već je pošten i uliva poverenje. To je vladar Božjeg Kraljevstva, Isus Hrist (Isaija 9:7).

 Isus je već dokazao da iskreno brine za ljude (Matej 9:35, 36). On će uskoro, kao Kralj Božjeg Kraljevstva, doneti pravdu i mir svima koji se podlože njegovoj vlasti (Psalam 72:12-14).

a 2023 Edelman Trust Barometer Global Report.