Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

hadynyah/E+ via Getty Images

BDITE!

Globalna kriza sa hranom izazvana ratom i klimatskim promenama – šta o tome kaže Biblija

Globalna kriza sa hranom izazvana ratom i klimatskim promenama – šta o tome kaže Biblija

 Rat u Ukrajini, kao i klimatske promene, ozbiljno ugrožavaju globalne zalihe hrane. To je naročito slučaj u zemljama u razvoju u kojima hrane ionako nema dovoljno.

  •   „Proizvodnju i dostupnost hrane remete sukobi, klimatske promene, cene energenata i još mnogo toga.“ (Antonio Guteres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, 17. jul 2023)

  •   „Stručnjaci predviđaju da će povlačenje Rusije iz sporazuma o izvozu žitarica pogoršati globalnu krizu sa hranom i dovesti do poskupljenja hrane u siromašnim zemljama, naročito na severu Afrike i Bliskom istoku.“ (Atalayar.com, 23. jul 2023)

 Pogledajte šta Biblija kaže o tome kako će se završiti ova globalna kriza sa hranom.

Biblija je prorekla krize sa hranom

  •   Isus je predskazao: „Ustaće narod na narod i kraljevstvo na kraljevstvo i biće gladi“ (Matej 24:7).

  •   U biblijskoj knjizi Otkrivenje opisana su četiri simbolična jahača. Jedan od njih predstavlja rat. Njega sledi jahač koji predstavlja glad, to jest vreme kada se ono malo hrane koja je na raspolaganju prodaje po enormno visokim cenama. „Tada sam ugledao crnog konja i na njemu jahača koji je u ruci imao vagu. I čuo sam nešto kao glas [...] kako govori: ’Mera pšenice za denar i tri mere ječma za denar!‘“ (Otkrivenje 6:5, 6).

 Ova biblijska proročanstva ispunjavaju se u današnje vreme, koje Biblija naziva „poslednjim danima“ (2. Timoteju 3:1). Da biste saznali nešto više o „poslednjim danima“ o kojima govori Biblija i o četiri jahača iz Otkrivenja, pogledajte video Od 1914. svet više nije isti i pročitajte članak „Šta predstavljaju jahači Apokalipse?“.

Kako nam Biblija može pomoći

  •   Biblija sadrži praktične savete koji nam mogu pomoći da se nosimo sa teškim uslovima života, kao što su poskupljenja hrane, pa čak i nestašice. Pogledajte neke primere u članku „Kako živeti s manje novca“.

  •   Biblija nam pruža i čvrstu nadu da će doći do velike promene. Ona govori o vremenu kada će na zemlji „bogato roditi žito“ i kada će svi imati obilje hrane (Psalam 72:16). Da biste saznali više o lepoj budućnosti o kojoj govori Biblija, kao i to zašto možete verovati Bibliji, pročitajte članak „Prava nada u bolje sutra“.