Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Prijateljstvo kao lek protiv usamljenosti – kako Biblija može pomoći

Prijateljstvo kao lek protiv usamljenosti – kako Biblija može pomoći

 Usamljenost je tokom 2023. postala globalni zdravstveni problem koji treba hitno rešavati. Ali kako?

  •   „Usamljenost i izolacija predstavljaju ogromnu pretnju po naše sveopšte zdravlje“, izjavio je dr Vivek Murti, šef Službe javnog zdravlja u Sjedinjenim Državama. Ali još je rekao: „Možemo stati na put ovom problemu.“ Na koji način? „Tako što ćemo se truditi da svakog dana učinimo makar mali korak ka tome da se zbližimo s drugima.“ a

 Izolacija nije jedini krivac za usamljenost. Neki se tako osećaju čak i ako su okruženi gomilom ljudi. Šta god da je uzrok usamljenosti, Biblija može pomoći. Ona sadrži praktične savete o tome kako izgraditi čvrsta prijateljstva i tako pobediti usamljenost.

Biblijska načela koja mogu biti od pomoći

 Budite dobar sagovornik. To znači da nećete pričati samo o sebi, već ćete pažljivo slušati drugu stranu. Kad pokazujete da vam je stalo do nje, vaše prijateljstvo će biti sve jače.

  •   Biblijsko načelo: „Nemojte misliti samo na svoju korist nego i na korist drugih“ (Filipljanima 2:4).

 Proširite krug prijatelja. Potražite prijatelje među onima koji su stariji ili mlađi od vas, kao i među onima koji su drugog porekla.

 Više informacija o tome kako graditi snažna prijateljstva možete pronaći u članku „Zadovoljiti potrebu za prijateljstvom“.

a Our Epidemic of Loneliness and Isolation: The U.S. Surgeon General’s Advisory on the Healing Effects of Social Connection and Community, 2023.