Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li će korumpiranim vlastima ikada doći kraj?

Da li će korumpiranim vlastima ikada doći kraj?

 Korumpirane vlasti su globalni problem i nanose veliku štetu ljudima. a Na primer, tokom pandemije koronavirusa, vladini službenici u mnogim zemljama su se obogatili na račun sredstava koja su bila namenjena za suzbijanje pandemije. Zbog njihove korumpiranosti mnogim ljudima je bila uskraćena zdravstvena nega koja im je bila potrebna, zbog čega su puno propatili ili čak i umrli.

 Šteta koju korupcija nanosi ljudskom društvu je stvarno ogromna. Bivši britanski premijer Dejvid Kameron je u vezi s tim rekao: „Korupcija je poput ogromne, zamršene mreže u koju su upletene sve zemlje sveta.“

 Međutim, bliži se kraj svim korumpiranim vlastima. Zašto možemo biti sigurni u to? Pogledajte šta Biblija kaže da će Bog uraditi.

Kako znamo da će Bog iskoreniti korupciju

 U Bibliji su zabeležene sledeće Božje reči: „Ja, Jehova b, volim pravdu, a mrzim pljačkanje i nepravdu“ (Isaija 61:8). Bog vidi kada nedužni ljudi pate usled korupcije (Poslovice 14:31). U njegovoj Reči piše: „Zli ugnjetavaju nevoljnike“, i zato on obećava: „Izbaviću ih od onih koji ih preziru“ (Psalam 12:5).

 Šta će konkretno Bog uraditi? On neće izvršiti reformu ljudskih vlasti, već će uspostaviti svoju vlast na nebu koja se zove „Božje Kraljevstvo“ (Marko 1:14, 15; Matej 6:10). U Bibliji piše: „Bog će nebeski uspostaviti kraljevstvo koje [...] će smrviti i uništiti sva ona [druga] kraljevstva i jedino ono će večno postojati“ (Danilo 2:44). Bog će tako iskoreniti svaki oblik korupcije.

Nekorumpirana vlast

 Kako znamo da Božje Kraljevstvo nikada neće postati korumpirano? Osmotrite tri dokaza.

  1.  1. Moć. Božje Kraljevstvo svoju moć dobija od Svemoćnog Boga (Otkrivenje 11:15).

     Zašto je to važno: Ljudske vlasti zavise od novčane podrške građana. Zato je onima koji su na vlasti vrlo lako da iskoriste svoj položaj kako bi tražili mito, potkradali druge i manipulisali njima. S druge strane, Božje Kraljevstvo zavisi od Svemoćnog Boga i zato će uvek moći da brine o potrebama svojih podanika (Psalam 145:16).

  2.  2. Vladar. Bog je postavio Isusa Hrista za vladara Božjeg Kraljevstva (Danilo 7:13, 14).

     Zašto je to važno: Čak i najbolji ljudski vladar može da se iskvari (Propovednik 7:20). Za razliku od toga, Isus je već dokazao da nije podmitljiv (Matej 4:8-11). Osim toga, on iskreno voli ljude i stvarno mu je stalo do njihove dobrobiti (Psalam 72:12-14).

  3.  3. Zakoni. Zakoni Božjeg Kraljevstva su savršeni i uopšte ih se nije teško pridržavati (Psalam 19:7, 8).

     Zašto je to važno: Ljudski zakoni su često komplikovani, opterećuju ljude i nedosledno se sprovode. Sve to predstavlja plodno tlo za korupciju. S druge strane, Božji zakoni su vrlo jasni i korisni (Isaija 48:17, 18). Osim toga, tim zakonima nisu obuhvaćeni samo postupci već i motivi ljudi (Matej 22:37, 39). Naravno, Bog vidi šta je u nečijem srcu i saosećajan je, i pobrinuće se da se njegovi zakoni sprovode u skladu s tim (Jeremija 17:10).

 Da li želite da saznate više o Božjim obećanjima o svetu bez korupcije?

a Prema jednoj definiciji, korupcija predstavlja zloupotrebu položaja zarad lične koristi.

b Jehova je Božje ime (Psalam 83:18). Videti članak „Ko je Jehova?