Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Kako Bog brine o gluvima

Kako Bog brine o gluvima

 Danas širom sveta ima oko 70 miliona gluvih ljudi. Mnogi se sporazumevaju pomoću jednog od preko 200 znakovnih jezika. Nažalost, gluvi su često žrtve nepravde, kao što pokazuju sledeći izveštaji:

  •   „Širom sveta, prava gluvih i nagluvih ljudi se često ignorišu“ (Američka nacionalna asocijacija gluvih).

  •   „U zemljama u razvoju, gluvi su među najsiromašnijim stanovnicima i često ne mogu da ostvare pravo na adekvatno obrazovanje, zaposlenje i informisanost“ (Svetska federacija gluvih).

 Kako Bog gleda na gluve? Šta Biblija kaže o njima? I kako im Jehovini svedoci danas pomažu?

Kako Bog gleda na gluve

 Iz Biblije saznajemo da je Jehovi a Bogu stalo do gluvih. On želi da se s njima postupa pravedno i da obrazovanje koje pruža svima bude i njima dostupno.

 U Bibliji piše: „Ne proklinji gluvog“ (Levitska 19:14).

 Šta to znači: Zakon koji je Jehova dao drevnim Izraelcima štitio je prava gluvih.

 U Bibliji piše: „Bog nije pristrastan“ (Dela apostolska 10:34).

 Šta to znači: Jehova brine o svim ljudima, bez obzira na njihovu kulturu, narodnost kojoj pripadaju ili jezik kojim govore – uključujući i gluve.

 U Bibliji piše: „Isus je počeo da obilazi sve gradove i sela [...] propovedajući dobru vest o Kraljevstvu“ (Matej 9:35).

 Šta to znači: Isus je došao na zemlju kako bi poučio sve ljude o Božjem Kraljevstvu i onome što će ono učiniti za čitavo čovečanstvo, pa i za gluve (Matej 6:10).

 U Bibliji piše: „Gluvima daje da čuju i nemima da govore“ (Marko 7:37).

 Šta to znači: Isus je pokazao da će pod Božjim Kraljevstvom gluvi čuti i moći da govore. Jednom prilikom je pokazao obzir prema jednom gluvom čoveku tako što je pomoću gestova komunicirao s njim pre nego što mu je vratio sluh i moć govora (Marko 7:31-35).

 U Bibliji piše: „Gluvima će se otvoriti uši“ (Isaija 35:5).

 Šta to znači: Jehova je prorekao da će gluvi čuti (Isaija 29:18).

Kako Jehovini svedoci danas pomažu gluvima

 Širom sveta, Jehovini svedoci prenose gluvima vest o divnoj budućnosti koju nam Bog obećava. Šta sve rade na tom polju? Na više od 100 znakovnih jezika prevode Bibliju i video-materijal koji pomaže ljudima da je bolje razumeju. Svako ko želi može da bolje upozna Bibliju i da prisustvuje sastancima na znakovnom jeziku, i to potpuno besplatno. Zašto? Zato što je Isus rekao: „Besplatno ste dobili, besplatno i dajte“ (Matej 10:8).

 Ovom materijalu možete pristupiti onlajn ili ga možete preuzeti na svoj uređaj, a možete ga pronaći na:

 JW.ORG. Na ovom veb-sajtu dodirnite ikonicu za jezik na vrhu svake stranice kako biste pronašli sadržaj na znakovnom jeziku koji koristite.

 JW Library Sign Language. Instalirajte ovu besplatnu aplikaciju na svoj uređaj da biste mogli da preuzimate ili strimujete videe na znakovnom jeziku.

Šta je sve dostupno gluvima?

 Biblija na znakovnom jeziku. Biblijski prevod Novi svet na američkom znakovnom jeziku je prvi celokupan prevod Biblije na znakovnom jeziku u čitavom svetu. Celokupan prevod Novi svet ili neki njegovi delovi sada su dostupni na mnogim znakovnim jezicima i svake godine se prevode na još njih. (Da biste videli spisak svih jezika ili pristupili Bibliji onlajn pogledajte okvir „ Biblijski prevod Novi svet na znakovnom jeziku“.)

  •   Pogledajte video Celokupan biblijski prevod Novi svet na američkom znakovnom jeziku da biste saznali koliko se truda ulaže u prevođenje Biblije na znakovni jezik.

  •   Da biste još više uživali u čitanju Biblije, preuzmite aplikaciju JW Library Sign Language. U njoj možete lakše pronaći željeni stih u Bibliji na znakovnom jeziku.

  •   Dmitro i Vita su gluvi, a njihova deca čuju. Pogledajte koliko im znači što kao porodica svakoga dana gledaju Bibliju na znakovnom jeziku.

 Poučan video-materijal. Jehovini svedoci objavljuju videe na znakovnom jeziku koji pomažu ljudima da razumeju Bibliju i primenjuju njene praktične savete. Ti saveti mogu koristiti...

 Individualni interaktivni biblijski kurs na znakovnom jeziku. Upoznajte Bibliju tempom koji vama odgovara uz pomoć iskusnog učitelja. Zatražite da vam neko od Jehovinih svedoka pokaže kako izgleda taj biblijski kurs.

 Džeson Senahonen živi na Filipinima. Pogledajte kako je njemu biblijski kurs pomogao da se zbliži s Bogom.

 Mario Antunez je bio pastor u jednoj crkvi u Hondurasu. U njegovoj životnoj priči pod nazivom „Imao sam više pitanja nego odgovora“, saznajte kako je u Bibliji pronašao odgovore na svoja pitanja.

 Sastanci i veći skupovi. Širom sveta imamo skupštine i grupe na znakovnom jeziku gde gluvi mogu učiti o Bogu. Osim toga, organizujemo i veće skupove na znakovnom jeziku. Na našim sastancima i većim skupovima obezbeđeno je taktilno prevođenje za one koji su i gluvi i slepi. Osim toga, slepima je dostupna i besplatna literatura na Brajevom pismu.

 Hose Luis Ajala živi u Meksiku. On se rodio gluv a zatim je oslepeo. Pogledajte kako uprkos tome poučava druge o Božjoj Reči.

a Jehova je Božje ime (Psalam 83:18). Videti članak „Ko je Jehova?