Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Anksioznost kod muškaraca – kako Biblija može pomoći

Anksioznost kod muškaraca – kako Biblija može pomoći

 Kada se govori o anksioznim a ljudima, možda zamišljate nekoga ko je paralisan strahom, nekoga ko ujutru jedva može da ustane iz kreveta ili nekoga ko stalno priča o svojim problemima.

 Neki zaista tako reaguju kada su pritisnuti brigama. Ali stručnjaci su došli do zaključka da ima mnogo ljudi, uglavnom muškaraca, koji sasvim drugačije reaguju. Prema jednom izveštaju muškarci „obično posežu za alkoholom i drogama kako bi se izborili sa anksioznošću, tako da ono što liči na problem sa alkoholom može u stvari biti znak preterane zabrinutosti. Anksioznost kod muškaraca vrlo često se manifestuje kao bes i razdražljivost.“

 Naravno, ne reaguju svi muškarci na isti način. Ali kakva god da je reakcija, anksioznost je sve veći problem u ovim naročito teškim vremenima (2. Timoteju 3:1). Ako se i vi borite sa anksioznošću, može li vam Biblija pomoći?

Korisni biblijski saveti

 Biblija je prava riznica izuzetno korisnih saveta koji nam mogu pomoći kada smo opterećeni brigama. Pogledajmo tri primera.

 1.  1. „Ne brinite se, dakle, za sutrašnji dan, jer će sutrašnji dan imati svoje brige. Dosta je svakom danu svog zla“ (Matej 6:34).

   Šta to znači: Ne bi bilo dobro da se preterano brinemo oko nečega što će se možda desiti, a možda i neće. Često ne bude sve tako strašno kao što smo mislili da će biti. U nekim situacijama stvari se neočekivano promene nabolje.

   Predlog: Setite se neke situacije u kojoj ste mislili da će se nešto loše sigurno desiti, ali se ipak nije desilo. Zatim razmislite o onome što vas trenutno brine i pokušajte da što realnije procenite kolika je verovatnoća da će se to pretvoriti u veliki problem.

 2.  2. „Kao što se gvožđe gvožđem oštri, tako čovek oštri svog prijatelja“ (Poslovice 27:17).

   Šta to znači: Drugi nam mogu pomoći da se izborimo sa svojim brigama ako im to dozvolimo. Možda nam mogu dati neki praktičan savet na osnovu svog iskustva. U najmanju ruku, mogu nam pomoći da svoju situaciju sagledamo iz nekog drugog ugla.

   Predlog: Razmislite ko bi vam mogao dati neki dobar savet. Možda bi to mogao biti neki prijatelj koji je prošao kroz nešto slično. Pitajte ga šta mu je pomoglo, a šta mu je samo oduzimalo snagu.

 3.  3. „Sve svoje brige bacite na njega, jer se on brine za vas“ (1. Petrova 5:7).

   Šta to znači: Bogu je veoma stalo do onih koji pate. On nas poziva da mu se molimo i da mu kažemo sve što nas muči.

   Predlog: Stavite na papir šta vam stvara brige. Zatim iznesite sve to u molitvi Bogu i tražite od njega da vam pomogne da izađete na kraj s tim.

Brige će uskoro biti stvar prošlosti

 Osim što nam pruža veoma praktične savete kako da izađemo na kraj sa brigama, Biblija govori o tome da će uskoro doći vreme kada će današnje brige biti stvar prošlosti. Kako će se to dogoditi?

 Božje Kraljevstvo će ukloniti sve ono što nam sada stvara brige (Otkrivenje 21:4). Zapravo, pod vlašću Božjeg Kraljevstva čak nam ni sećanje na brige i probleme neće nanositi bol (Isaija 65:17).

 To je budućnost koju vam želi „Bog koji daje mir“ (Rimljanima 16:20). On kaže: „Ja dobro znam šta nameravam s vama [...] Želim da imate mir, a ne nevolju, da imate lepu budućnost i nadu“ (Jeremija 29:11).

a U ovom članku se izraz „anksioznost“ ne odnosi na neki ozbiljan zdravstveni problem, već na svakodnevne stresove i brige koje nekoga opterećuju. Ako je u pitanju zdravstveni problem, treba potražiti stručnu pomoć (Luka 5:31).