Vrati se na sadržaj

Da li će mi Bog pomoći ako mu se molim?

Da li će mi Bog pomoći ako mu se molim?

Odgovor iz Svetog pisma

 Da, Bog pomaže onima koji ga iskreno mole za ono što je u skladu s njegovom voljom. Čak i ako se ranije niste molili, na to vas mogu podstaći primeri osoba spomenutih u Svetom pismu koje su mu se molile za pomoć. Na primer:

  •   „Pomozi mi, o Jehova, Bože moj, spasi me po milosti svojoj“ (Psalam 109:26).

  •   „Mene nevolja i jad pritišću. Bože, brzo mi pomozi!“ (Psalam 70:5).

 Naravno, pisac ovih reči je imao jaku veru u Boga. Pa ipak, Bog sluša sve koji mu se obraćaju sa ispravnim stavom, kao što su oni koji su „slomljenog srca“ i „skrhanog duha“ (Psalam 34:18).

 Ne treba da se plašite da je Bog toliko daleko da ga ne zanimaju vaši problemi. Sveto pismo kaže: „Jehova [je] visoko, a ipak vidi poniznoga, a ohologa poznaje samo izdaleka“ (Psalam 138:6). Zapravo, Isus je jednom prilikom rekao svojim učenicima: „Vama su i sve vlasi na glavi izbrojane“ (Matej 10:30). Bog zapaža kod vas pojedinosti kojih ni vi sami niste svesni. Koliko će tek onda biti spremniji da vas sasluša ako mu se molite za pomoć u vezi s nečim što vas brine! (1. Petrova 5:7).