Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BIBLIJSKA MUDROST U SAVREMENOM SVETU

„Ne brinite se“

„Ne brinite se“

BIBLIJSKO NAČELO: „Ne brinite se za svoj život“ (Matej 6:25).

Šta ovo načelo znači? Isus je izgovorio ove reči u svojoj Propovedi na gori. Prema jednom biblijskom rečniku, grčki glagol koji je ovde preveden kao „brinuti se“ može se odnositi na „prirodnu reakciju čoveka na siromaštvo, glad i druge nedaće koje ga mogu snaći“. Zabrinutost obično uključuje brigu o nečemu što bi se moglo desiti u budućnosti. Sasvim je normalno da se brinemo za svoje materijalne potrebe i da nam je stalo do dobrobiti onih koje volimo (Filipljanima 2:20). Međutim, kada je Isus rekao svojim sledbenicima da se ne brinu, on ih je zapravo savetovao da se čuvaju preterane zabrinutosti, to jest preteranog straha od budućnosti. Takav strah može oduzeti radost življenja (Matej 6:31, 34).

Da li je praktično u današnje vreme? Zašto bi bilo dobro da poslušamo ovaj Isusov savet? U nekim stručnim knjigama se kaže da kada je čovek previše zabrinut, njegov simpatički nervni sistem je konstatno aktivan, a takvo stanje „vodi do zdravstvenih problema kao što su čir, srčana oboljenja i astma“.

Isus je naveo veoma dobar razlog zašto da se ne brinemo previše: To je jednostavno besmisleno. On je rekao: „Ko od vas može time što se brine da i malo produži svoj životni vek?“ (Matej 6:27). Ukoliko se stalno brinemo oko nečega, time ne možemo produžiti svoj život ni delić sekunde, a kamoli da ga poboljšamo. Osim toga, najčešće i ne dođe do onoga čega smo se najviše plašili. Jedan stručnjak na ovom polju je to ovako formulisao: „Preterana zabrinutost nas samo iscrpljuje, a budućnost najčešće nije tako crna kako je mi zamišljamo.“

Kako možemo prestati da se previše brinemo? Kao prvo, uzdajmo se u Boga. Ako se Bog brine za ptice i poljsko cveće, sigurno će se brinuti i za svoje verne sluge (Matej 6:25, 26, 28-30). Kao drugo, usredsredimo se na današnji dan, ne razmišljajući previše o tome šta će biti sutra. „Ne brinite se, dakle, za sutrašnji dan, jer će sutrašnji dan imati svoje brige“, rekao je Isus. Sigurno se slažete s tim da je svakom danu dosta svoga zla (Matej 6:34).

Ako postupamo po ovom savetu, poštedećemo sebe mnogih boli. Što je još važnije, imaćemo unutrašnji mir, koji Biblija naziva Božjim mirom (Filipljanima 4:6, 7).