Otkrivenje 21:1-27

  • Novo nebo i nova zemlja (1-8)

    • Smrti više neće biti (4)

    • „Sve činim novo!“ (5)

  • Opis Novog Jerusalima (9-27)

21  I video sam novo nebo i novu zemlju,+ jer su prethodno nebo i prethodna zemlja nestali,+ a ni mora+ više nije bilo.  Video sam i sveti grad, Novi Jerusalim, kako silazi s neba od Boga,+ pripremljen kao nevesta ukrašena za svog mladoženju.+  Tada sam čuo snažan glas s prestola kako govori: „Evo Božjeg šatora među ljudima! Bog će prebivati među njima i oni će biti njegov narod i sam Bog biće s njima.+  On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju+ i više neće biti smrti.+ Neće više biti ni tuge, ni jauka, ni bola.+ Sve što je pre bilo nestalo je.“  I onaj koji sedi na prestolu+ rekao je: „Evo, sve činim novo!“+ Još je rekao: „Zapiši to, jer su ove reči verodostojne i istinite.“  I rekao mi je: „Ispunile su se! Ja sam Alfa i Omega*, početak i svršetak.+ Svakome ko je žedan daću da besplatno pije sa izvora vode života.+  Ko god pobedi, dobiće* te blagoslove. Ja ću mu biti Bog, a on će mi biti sin.  A kukavice, oni koji nemaju veru,+ izopačeni, ubice,+ bludnici*,+ oni koji se bave vračanjem*, idolopoklonici i svi lažovi+ završiće u vatrenom jezeru u kojem gori sumpor.+ Ono predstavlja drugu smrt.“+  Jedan od sedmorice anđela koji su imali sedam posuda punih sedam poslednjih nevolja+ prišao mi je i rekao: „Dođi, pokazaću ti nevestu, Jagnjetovu ženu.“+ 10  I odneo me je u duhu na veliku i visoku goru i pokazao mi sveti grad Jerusalim kako silazi s neba od Boga.+ 11  Sijao je Božjom slavom.+ Blistao je poput dragog kamena, poput kamena jaspisa koji sija kao kristal.+ 12  Imao je velik i visok zid sa 12 vrata, a na vratima je stajalo 12 anđela. Na vratima su bila napisana imena 12 izraelskih plemena. 13  Na istoku su bila troja vrata, na severu troja vrata, na jugu troja vrata i na zapadu troja vrata.+ 14  Gradski zid je imao i 12 kamena temeljaca, a na njima 12 imena 12 Jagnjetovih apostola.+ 15  Anđeo koji mi je govorio držao je zlatnu trsku za merenje, da izmeri grad, njegova vrata i njegov zid.+ 16  Grad je bio sagrađen u obliku četvorougla. Dužina mu je bila jednaka širini. I trskom je izmerio grad: 12 000 stadija* – dužina, širina i visina bile su mu jednake. 17  Izmerio je i njegov zid: 144 lakta*, po čovekovoj meri, kojom je i anđeo merio. 18  Zid je bio sazidan od jaspisa,+ a grad je bio od čistog zlata, sličnog prozirnom staklu. 19  Temelji gradskog zida bili su ukrašeni svim vrstama dragog kamenja: prvi jaspisom, drugi safirom, treći kalcedonom, četvrti smaragdom, 20  peti sardoniksom, šesti sardom, sedmi hrizolitom, osmi berilom, deveti topazom, deseti hrizoprasom, jedanaesti hijacintom, dvanaesti ametistom. 21  A 12 vrata bilo je 12 bisera – svaka vrata bila su napravljena od jednog bisera. Glavna gradska ulica bila je od čistog zlata, sličnog prozirnom staklu. 22  U gradu nisam video hram, jer je njegov hram Jehova* Bog, Svemoćni,+ kao i Jagnje. 23  Gradu nisu bili potrebni ni sunce ni mesec da mu svetle, jer ga je obasjavala Božja slava,+ a svetiljka mu je bilo Jagnje.+ 24  Narodi će ići u njegovoj svetlosti,+ a kraljevi zemlje će ga proslaviti. 25  Vrata mu se danju neće zatvarati, a noći tamo neće ni biti.+ 26  U njega će biti donesena slava i čast svih naroda.+ 27  Ali ništa nečisto i niko ko čini gadosti i služi se prevarom neće ući u njega,+ već samo oni čije je ime zapisano u Jagnjetovom svitku života.+

Fusnote

Ili: „početak i svršetak“. Alfa je prvo, a omega poslednje slovo grčkog alfabeta.
Doslovno: „naslediće“.
Ili: „spiritizmom; okultizmom“. Grčki izraz se može odnositi i na upotrebu droge.
Videti Rečnik pojmova, „Blud“.
Oko 2 220 kilometara. Stadij je iznosio 185 metara. Videti Dodatak B14.
Oko 64 metra. Videti Dodatak B14.