Vrati se na sadržaj

Šta je Božje Kraljevstvo?

Šta je Božje Kraljevstvo?

Odgovor iz Svetog pisma

 Božje Kraljevstvo je stvarna vlast koju je uspostavio Jehova Bog. „Božje kraljevstvo“ se u Svetom pismu naziva i „nebesko kraljevstvo“, jer vlada s neba (Marko 1:14, 15; Matej 4:17). Iako ima mnoge odlike ljudskih vlasti, ono je uzvišenije u svakom smislu.

  •   Vladari. Bog je postavio Isusa Hrista za Kralja tog Kraljevstva i dao mu je vlast kakvu nijedan ljudski vladar nikada neće imati (Matej 28:18). Isus koristi tu moć samo da čini dobro, jer je već dokazao da je pouzdan i milosrdan Vođa (Matej 4:23; Marko 1:40, 41; 6:31-34; Luka 7:11-17). Pod Božjim vođstvom, Isus je izabrao ljude iz svih naroda koji će zajedno s njim s neba „kraljevati nad zemljom“ (Otkrivenje 5:9, 10).

  •   Koliko će ono trajati. Za razliku od ljudskih vladavina, koje su dolazile i odlazile, Božje Kraljevstvo „nikada neće propasti“ (Danilo 2:44).

  •   Podanici. Svi koji čine ono što Bog zahteva mogu biti podanici Božjeg Kraljevstva, bez obzira na njihovo poreklo ili mesto rođenja (Dela apostolska 10:34, 35).

  •   Zakoni. Zakoni (ili zapovesti) Božjeg Kraljevstva ne regulišu samo neispravno ponašanje. Oni takođe izgrađuju moralne osobine kod svojih podanika. Na primer, Sveto pismo kaže: „’Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom.‘ To je najveća i prva zapovest. Druga, slična ovoj, jeste: ’Voli svog bližnjeg kao samog sebe‘ “ (Matej 22:37-39). Ljubav prema Bogu i bližnjem podstiče podanike Kraljevstva da čine ono što je najbolje za druge.

  •   Obrazovanje. Božje Kraljevstvo postavlja visoka merila za svoje podanike, ali ih takođe poučava kako da ih se pridržavaju (Isaija 48:17, 18).

  •   Zadatak. Vladari Božjeg Kraljevstva se ne bogate na račun svojih podanika. Ovo Kraljevstvo će vršiti Božju volju, koja obuhvata i obećanje da će oni koji vole Boga zauvek živeti u raju na zemlji (Isaija 35:1, 5, 6; Matej 6:10; Otkrivenje 21:1-4).