Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Brais Seara/Moment via Getty Images

BDITE!

Nezapamćene suše – šta o tome kaže Biblija

Nezapamćene suše – šta o tome kaže Biblija
  •   „Kinu je pogodio razoran toplotni talas i zabeleženo je treće najsušnije leto u istoriji ove zemlje.“ (The Guardian, 7. septembar 2022)

  •   „Rogu Afrike preti suša već petu godinu zaredom.“ (UN News, 26. avgust 2022)

  •   „Suša koja sada pogađa dve trećine Evrope mogla bi biti najgora u poslednjih 500 godina.“ (BBC News, 23. avgust 2022)

 Mnogi stručnjaci predviđaju da će ovakvih suša biti i dalje i da će biti sve gore. Ima li nade da će to ikada prestati? Šta o tome kaže Biblija?

Da li su suše prorečene u Bibliji?

 Biblija je za naše vreme prorekla:

  •   „Biće [...] gladi po raznim mestima“ (Luka 21:11).

 Suše su čest uzrok nestašice hrane, zbog čega mnogi ljudi pate i umiru od gladi. Upravo to je Biblija prorekla za naše vreme (Otkrivenje 6:6, 8).

Zašto ima sve više suša?

 Biblija otkriva zašto nas danas sve češće pogađaju ozbiljne suše. U njoj piše:

  •   „Čovek ne može čak ni da upravlja svojim koracima“ (Jeremija 10:23).

 Ovaj stih pokazuje da ljudi nisu sposobni da uspešno upravljaju svojim životom. Suše i nestašica vode su često posledica loših odluka uticajnih ljudi.

  •   Većina naučnika se slaže da je globalno zagrevanje, koje je uzrok mnogih suša širom sveta, posledica ljudskih aktivnosti.

  •   Pohlepni ljudi koji ne razmišljaju o budućim generacijama krče šume, zagađuju životnu sredinu i nekontrolisano iskorišćavaju prirodne resurse.

 Međutim, Biblija nam pruža nadu.

Kako će se ovaj problem rešiti?

 Biblija obećava da će Bog rešiti problem nestašice vode. Na koji način?

  1.  1. Bog će „[uništiti one] koji uništavaju zemlju“ (Otkrivenje 11:18). On će ukloniti zle i pohlepne ljude koji uništavaju životnu sredinu, zbog čega i dolazi do nestašica vode (2. Timoteju 3:1, 2).

  2.  2. „Od sasušene zemlje nastaće jezero“ (Isaija 35:1, 6, 7). Bog će popraviti štetu koju su nanele suše i pretvoriti našu planetu u raj u kom će vode biti u izobilju.

  3.  3. „Ti se brineš za zemlju, učinio si je veoma plodnom i bogatom“ (Psalam 65:9). Bog će se pobrinuti da na zemlji bude dovoljno zdrave hrane i čiste vode za sve.