Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pomoć žrtvama porodičnog nasilja

Pomoć žrtvama porodičnog nasilja

 „Nasilje nad ženama je globalni problem epidemijskih razmera koji zahteva hitno rešavanje“, navodi Svetska zdravstvena organizacija. Prema procenama te organizacije skoro 30 procenata „žena je u svojim vezama doživelo fizičko ili seksualno nasilje“ od strane partnera. U jednom izveštaju UN se procenjuje da je tokom jedne od proteklih godina širom sveta svakog dana 137 žena izgubilo život od ruke svog partnera ili drugog člana porodice. a

 Statistički podaci otkrivaju kolike su razmere ovog problema, ali nam ništa ne govore o emocionalnom i fizičkom bolu koji svaka žrtva trpi.

 Da li ste i vi žrtva porodičnog nasilja? Ili možda poznajete nekoga ko tako nešto doživljava? Ako je vaš odgovor potvrdan, razmotrite sledeće misli iz Svetog pisma koje vam mogu biti od velike koristi.

  Niste vi krivi

  Možete dobiti pomoć

  Niste sami

  Porodičnom nasilju doći će kraj

  Kako možete pomoći nekome ko trpi nasilje

 Niste vi krivi

 Šta kaže Sveto pismo: „Svako će od nas položiti Bogu račun za sebe“ (Rimljanima 14:12).

 Upamtite: Krivac je onaj ko vas zlostavlja.

 Ako vaš partner krivi vas za nasilje koje on čini, sigurno nije u pravu. Žena treba da bude voljena, a ne zlostavljana (Kološanima 3:19).

 Neki od onih koji zlostavljaju svoje partnere možda imaju psihičke probleme, možda su odrasli u porodici u kojoj je bilo nasilja ili su možda alkoholičari. Šta god da je slučaj, zlostavljač snosi krivicu pred Bogom za ono što vam radi. On je dužan da učini sve što treba kako bi se promenio.

 Možete dobiti pomoć

 Šta kaže Sveto pismo: „Namere [...] uspevaju kad ima mnogo savetnika“ (Poslovice 15:22).

 Upamtite: Ako se ne osećate sigurno ili ne znate šta da radite, drugi vam mogu pomoći.

 Zašto vam je potrebna pomoć drugih ljudi? Porodično nasilje je kompleksan problem. Dok tražite izlaz iz te situacije, možda vam se čini da rešenje jednog problema stvara drugi. Na primer, možda razmišljate kako će to uticati na vašu:

  •   bezbednost

  •   decu

  •   finansijsku situaciju

  •   ljubav prema partneru

  •   želju da sačuvate vezu ukoliko se vaš partner promeni

 Sasvim je normalno da se u takvoj situaciji osećate zbunjeno i opterećeno. Kome se možete obratiti za pomoć?

 Neki prijatelj ili član porodice u kog imate poverenja može vam pružiti praktičnu pomoć i emocionalnu podršku. I sam razgovor sa nekim kome je stalo do vas može vam mnogo značiti.

 SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja mogu vam pružiti pomoć u svako doba. Oni koji rade na tim linijama mogu vam dati neke predloge kako da se zaštitite. Ako vaš partner priznaje da ima problem i iskreno želi da se promeni, ovakve linije mu mogu pomoći da preduzme neke konkretne korake.

 Postoje i druge hitne službe koje vam mogu odmah priskočiti u pomoć ukoliko se nađete u opasnosti. U tim službama rade lekari, medicinske sestre i druga stručna lica.

 Niste sami

 Šta kaže Sveto pismo: „Jehova b je blizu onih koji su slomljenog srca, on spasava one koji su skrhanog duha“ (Psalam 34:18).

 Upamtite: Bog obećava da će vam pomoći.

 Jehovi je zaista stalo do vas (1. Petrova 5:7). On razume vaše najdublje misli i osećanja. Može vas utešiti preko svoje Reči, Biblije. On želi da mu se molite. U molitvi možete tražiti da vam da mudrosti i snage da nađete izlaz iz situacije u kojoj ste se našli (Isaija 41:10).

 Porodičnom nasilju doći će kraj

 Šta kaže Sveto pismo: „Svako će sedeti pod svojom lozom i pod svojom smokvom i niko ih neće plašiti“ (Mihej 4:4).

 Upamtite: Biblija obećava da će uskoro doći vreme kada će svačiji dom biti mirna luka.

 Samo Jehova Bog može potpuno i trajno rešiti sve naše probleme. Biblija obećava: „On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i više neće biti smrti. Neće više biti ni tuge, ni jauka, ni bola“ (Otkrivenje 21:4). Tada će lepi trenuci potisnuti sva bolna sećanja (Isaija 65:17). To je budućnost kakvu Biblija nudi i vama.

a U ovom članku se o žrtvama govori u ženskom rodu, ali mnogi saveti koji se navode mogu se primeniti i na muškarce koji su žrtve porodičnog nasilja.

b Sveto pismo otkriva da Božje ime glasi „Jehova“.