• Koralno ostrvo Tarava, Kiribati — poučavanje na temelju Svetog pisma

Osnovni podaci — Kiribati

  • Broj stanovnika: 118 414
  • Broj Jehovinih svedoka: 150
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 3
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 789