• Andora la Velja, Andora — prikazivanje kratkog filma Zašto proučavati Sveto pismo? na katalonskom jeziku

Osnovni podaci — Andora

  • Broj stanovnika: 76 953
  • Broj Jehovinih svedoka: 178
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 3
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 432