Vrati se na sadržaj

  • Makao — nuđenje Stražarske kule u blizini ruševina crkve Svetog Pavla

Osnovni podaci — Makao

  • Broj stanovnika: 648 400
  • Broj Jehovinih svedoka: 305
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 4
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 2 126