• Tel Aviv, Izrael — propovedanje na ruskom duž šetališta

VAŽNI SKUPOVI

Poseban kongres u Izraelu

U zemlji gde nacionalna i verska netrpeljivost decenijama razdvaja ljude, u leto 2012. u Tel Avivu, u Izraelu, mogao se videti izuzetan primer međunarodnog jedinstva.