Osnovni podaci — Valis i Futuna

  • Broj stanovnika: 11 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 52
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 212