Osnovni podaci — Niue

  • Broj stanovnika: 1 624
  • Broj Jehovinih svedoka: 22
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 74