Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Niue

  • Broj stanovnika: 1 614
  • Broj Jehovinih svedoka: 24
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 67