• Ðirokastra, Albanija — nuđenje brošure Da li je život nastao stvaranjem?

Osnovni podaci — Albanija

  • Broj stanovnika: 2 870 324
  • Broj Jehovinih svedoka: 5 647
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 93
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 508