• Stari grad, Gdanjsk, Poljska — ponuda časopisa Stražarska kula

Osnovni podaci — Poljska

  • Broj stanovnika: 38 433 558
  • Broj Jehovinih svedoka: 116 299
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1 288
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 330