Vrati se na sadržaj

  • Stara Pazova, Srbija — nuđenje traktata Da li će se mrtvi ikada vratiti u život?

Osnovni podaci — Srbija

  • Broj stanovnika: 8 118 146
  • Broj Jehovinih svedoka: 3 922
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 67
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 2 070