• Stara Pazova, Srbija — nuđenje traktata Da li će se mrtvi ikada vratiti u život?

Osnovni podaci — Srbija

  • Broj stanovnika: 7 040 272
  • Broj Jehovinih svedoka: 3 933
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 66
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 1 790