• Port Vila, Vanuatu — poučavanje na temelju Biblije u selu Iratap

Osnovni podaci — Vanuatu

  • Broj stanovnika: 283 432
  • Broj Jehovinih svedoka: 753
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 16
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 376