NAŠ DOPRINOS DRUŠTVU

Jehovini svedoci pomažu u čišćenju Rostova na Donu

Grad Rostov na Donu u Rusiji uputio je pismo zahvalnosti Jehovinim svedocima za doprinos koji su dali u prolećnom čišćenju i sređivanju grada.

STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE)

Oni spremno služe — u Rusiji

Saznaj nešto o porodičnim ljudima i samcima koji su se preselili u Rusiju da bi pomogli oko propovedanja. Oni su naučili da se više oslanjaju na Jehovu!

VAŽNI SKUPOVI

Vodeće telo ohrabrilo Svedoke u Rusiji i Ukrajini

Članovi Vodećeg tela su posetili i ohrabrili Jehovine svedoke u Rusiji i Ukrajini koji žive u području pogođenom političkim nemirima.