• Ndžamena, Čad — propovedanje o Božjem Kraljevstvu

Osnovni podaci — Čad

  • Broj stanovnika: 15 000 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 847
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 19
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 17 710