Osnovni podaci — Sajpan

  • Broj stanovnika: 48 200
  • Broj Jehovinih svedoka: 217
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 3
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 222