• Riga, Letonija — prikazivanje kako se koristi veb-sajt jw.org

Osnovni podaci — Letonija

  • Broj stanovnika: 1 925 253
  • Broj Jehovinih svedoka: 2 216
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 37
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 869