• Stenli, Folklandska ostrva — propovedanje od kuće do kuće

Osnovni podaci — Folklandska ostrva

  • Broj stanovnika: 2 910
  • Broj Jehovinih svedoka: 15
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 194