Osnovni podaci — Mauricijus

  • Broj stanovnika: 1 266 692
  • Broj Jehovinih svedoka: 1 917
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 26
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 661