Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Mauricijus

  • Broj stanovnika: 1 265 138
  • Broj Jehovinih svedoka: 1 922
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 25
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 658