• Jabeke, Belgija — propovedanje poruke iz Svetog pisma na parkingu duž evropskog koridora E40

Osnovni podaci — Belgija

  • Broj stanovnika: 11 514 752
  • Broj Jehovinih svedoka: 25 429
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 339
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 453