Vrati se na sadržaj

  • Jabeke, Belgija — propovedanje poruke iz Svetog pisma na parkingu duž evropskog koridora E40

Osnovni podaci — Belgija

  • Broj stanovnika: 11 322 088
  • Broj Jehovinih svedoka: 25 480
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 348
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 444