Osnovni podaci — Kosrae

  • Broj stanovnika: 6 616
  • Broj Jehovinih svedoka: 18
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 368