Osnovni podaci — Kurasao

  • Broj stanovnika: 161 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 2 057
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 26
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 78