Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Majot

  • Broj stanovnika: 253 045
  • Broj Jehovinih svedoka: 165
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 3
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 1 534