Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Reinion

  • Broj stanovnika: 876 562
  • Broj Jehovinih svedoka: 3 270
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 38
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 268