Osnovni podaci — Reinion

  • Broj stanovnika: 883 153
  • Broj Jehovinih svedoka: 3 380
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 41
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 261