• Lome, Togo — ponuda besplatnog biblijskog kursa

Osnovni podaci — Togo

  • Broj stanovnika: 7 991 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 21 755
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 307
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 367