• Tvrđava Gvajta, San Marino — nuđenje traktata Ko zaista vlada svetom?

Osnovni podaci — San Marino

  • Broj stanovnika: 34 589
  • Broj Jehovinih svedoka: 198
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 2
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 175