• Trg Monastiraki, Atina, Grčka — nuđenje časopisa Probudite se!

Osnovni podaci — Grčka

  • Broj stanovnika: 10 815 197
  • Broj Jehovinih svedoka: 28 254
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 359
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 383