PROBUDITE SE!

Poseta Kazahstanu

U prošlosti su Kazasi živeli kao nomadi i prebivali su u jurtama. Kako se danas u životu Kazaha ogleda duh nomadskog života?