• Čačapojas, Peru — razgovor na španskom o Božjem Kraljevstvu sa zemljoradnicima

IZDAVAČKA DELATNOST

Dobra vest u Andima

Peruanci koji govore kečua jačaju svoj odnos s Jehovom zahvaljujući literaturi i prevodu Novi svet na svom maternjem jeziku.