Osnovni podaci — Holandija

  • Broj stanovnika: 17 218 328
  • Broj Jehovinih svedoka: 29 603
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 357
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 582